Terapia NB-UVB skutecznie łagodzi stres psychiczny i poprawia jakość życia pacjentów z bielactwem.

Wpływ wąskopasmowej radioterapii ultrafioletowej B na jakość życia chorych na bielactwo nabyte

Wnioski: Terapia NB-UVB skutecznie łagodzi stres psychiczny i poprawia jakość życia pacjentów z bielactwem.

Cele: Pacjenci z bielactwem doświadczają stresu emocjonalnego i psychicznego podczas długotrwałej terapii. Wyniszczające psychospołeczne skutki tej choroby na jakość życia pacjentów są dobrze udokumentowane. Niniejsze badanie ocenia wpływ wprowadzenia wąskopasmowej terapii ultrafioletowej B (NB-UVB) na jakość życia pacjentów z bielactwem w Almadinah Almunawwarah, KSA.

Metody: Od czerwca 2017 r. do marca 2019 r. przeprowadzono wywiady z 38 pacjentami z głównego centrum dermatologicznego szpitala Ohud, Almadinah Almunawwarah, przy użyciu kwestionariusza Dermatology Life Quality Index (DLQI). Wywiady przeprowadzono przed i rok po zakończeniu terapii NB-UVB, która została dodana jako nowa metoda leczenia do podstawowego schematu leczenia preparatami miejscowymi.

Wyniki: Odpowiedź pacjentów na leczenie bielactwa nabytego była pozytywna. Ogólny wynik zadowolenia pacjentów z terapii NB-UVB wyniósł aż 9,1 na 10. Początkowy ogólny wynik DLQI (5,67 ± 0,90) znacznie się obniżył po terapii NB-UVB (3,08 ± 0,56), co wskazuje na znaczną poprawę. Poprawiło się również przestrzeganie przez pacjentów wizyt kontrolnych.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34899128/