Anulowanie i zwroty

Twój okres odstąpienia od umowy i prawo do anulowania zamówienia

Jako konsument detaliczny masz 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym przedmiot został fizycznie dostarczony, na powiadomienie nas, że chcesz zwrócić przedmiot. Następnie masz dodatkowe 14 dni kalendarzowych od tego momentu, aby faktycznie zwrócić przedmiot lub przedstawić dowód zwrotu, jeśli został już zakończony. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Po zwrocie towaru Twoja płatność zostanie zwrócona przy użyciu oryginalnej metody płatności (np.Paypal do Paypal lub Bank to Bank). Jeśli zamówienie zostało już wysłane, skontaktuj się z nami natychmiast (ponieważ nadal możemy wstrzymać dostawę) lub w inny sposób odeślij przedmiot z powrotem na nasz adres w Wielkiej Brytanii lub Europie w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy - ale prosimy o dołączenie szczegółów zamówienia, abyśmy mogli przetworzyć to szybko i skutecznie. Okres odstąpienia od umowy wygaśnie po 14 dniach od dnia, w którym nabywasz fizyczne posiadanie gotowych towarów (lub zostały one nabyte w Twoim imieniu przez osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez Ciebie).

Przetwarzanie zwrotów

Zawsze zwracamy pieniądze kupującym w ciągu 14 dni kalendarzowych, ale zwykle znacznie szybciej, po otrzymaniu zwróconego przedmiotu lub dowodu zwrotu. Zwrócimy pierwotny koszt przesyłki wychodzącej, ale nie zwrot kosztów przesyłki (chyba że przedmiot został pierwotnie wysłany omyłkowo lub jest wadliwy). Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać lub przekazać nam bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem 14 dni.

Brak opłat za uzupełnienie zapasów

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli chcesz zwrócić używany przedmiot (po upływie 14 dni powyżej), wyślij e-mail na adres info@dermfix.eu, aby omówić, czy możemy pomóc, aw takim przypadku może być konieczne pobranie opłaty za uzupełnienie zapasów.

Aby skorzystać z prawa do anulowania, prosimy o kontakt:

Dermfix GmbH
Ried 46C
6363 Westendorf, AT
E-mail: info@dermfix.eu

Prosimy o jasne określenie swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to można złożyć pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Następnie potwierdzimy otrzymanie anulowania. Aby zachować 14-dniowy termin odstąpienia od umowy wystarczy, że wyślesz korespondencję przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Przykładowy tekst informacji, których potrzebujemy do przetworzenia anulowania:

Wysłać do:

Dermfix GmbH
Ried 46C
6363 Westendorf, AT
email: info@dermfix.eu

Ja / My [*] niniejszym informuję / informujemy [*] o anulowaniu przeze mnie / przez nas [*] umowy sprzedaży następujących towarów:

Zamówione dnia [*] / otrzymane dnia [*]:

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Podpis konsumenta (-ów):
(wymagane tylko w przypadku przesłania tego formularza w wersji papierowej).

Data:

[*] Niepotrzebne skreślić.
Wyłączenia

Powyższe uprawnienia nie dotyczą następujących umów:

• Umowy na dostawę towarów wykonanych zgodnie ze specyfikacjami konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych.

• Umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i które zostały otwarte po dostarczeniu.

• Umowy między firmami, które nie podlegają przepisom o ochronie konsumentów.