Uwagi dotyczące utylizacji baterii

Baterie są wykonane z ważnych zasobów i substancji chemicznych, w tym ołowiu, kadmu, cynku, litu i rtęci. Recykling baterii jest przyjazny dla środowiska. Utrzymuje je z dala od wysypiska śmieci, gdzie metale ciężkie mogą przedostać się do ziemi, gdy obudowa baterii koroduje, powodując zanieczyszczenie gleby i wody. Jeśli baterie są spalane z odpadami domowymi, zawarte w nich metale ciężkie mogą powodować zanieczyszczenie powietrza. W niektórych krajach europejskich użytkownicy są prawnie zobowiązani do utylizacji baterii w oficjalnych punktach zbiórki. Jeśli zobaczysz baterię oznaczoną przekreślonym koszem na śmieci, oznacza to, że nie nadaje się ona do utylizacji ze zwykłymi odpadami domowymi.

Symbole umieszczone na bateriach mają następujące znaczenie:

Pb = bateria zawiera więcej niż 0,004 procent ołowiu
Cd = bateria zawiera więcej niż 0,002 procent kadmu
Hg = bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci.

Na przykład w Wielkiej Brytanii każda bateria umieszczona w czerwonym pudełku do recyklingu zostanie rozebrana, a wiele materiałów zostanie odzyskanych i wykorzystanych do produkcji nowych baterii lub czegoś innego. Jeśli wyrzucisz baterie do domowego kosza na śmieci, zostaną one zabrane na wysypiska śmieci, a zasoby zostaną utracone.